Dansk Jernbaneforbund
Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Sektion DSB

Dansk Jernbaneforbund Sektion DSB 

Sektion DSB udgøres af tre selvstændige områdegrupper:
Lokomotiv-, Togpersonalet- og Stationspersonalet områdegrupper.

Sektionen forhandler primært spørgsmål og sager af fælles art og interesse for medlemmerne,
og er een sektion af flere virksomhedsopdelte sektioner i Dansk Jernbaneforbund

Sektionsbestyrelsens sammensætning

Sektionsbestyrelsesmøder

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen af 20.06.16

Kontakt til Områdegruppeformand Jørn Nicolaisen: jn@spdsb.org

Webmaster Kurt Hansen: kurtz@ka-net.dk