Dansk Jernbaneforbund
Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Aftaler og Overenskomster m.v.

Indholdsfortegnelse: (gå til...)
CFU - OK2008
OAO
DJ
SPO
• 
Min A-kasse
Hovedaftale/Fællesoverenskomster
Arbejdstid
Love / cirkulære
Ferie
Uniforms- og arbejdsbeklædning
Diverse

CFU (Centralorganisationer Fællesudvalg) - OK2008
CFU's Aftaleportal

Samarbejdssekretariatet
Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

OAO - Offentligt Ansattes Organisationer
OAO - forsiden
Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og OAO 1. april 2013
-------------------
sampension

DJ (Dansk Jernbaneforbund)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og OAO 1. april 2013
Fællesoverenskomst mellem DSB og OAO (1. april 2013)
Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og OAO (1. april 2011)
Organisationsaftale 1. april 2011 mellem DSB Vedligehold a/s og DJ
Organisationsaftale 1. april 2013 mellem DSB og DJ
Protokollat - Ansættelse - tillæg til Organisationsaftale 1. april 2008 mellem DSB og DJ
Protokollat - Funktionsbeskrivelse - tillæg til Organisationsaftale 1. april 2008 mellem DSB og DJSPO
(Stationspersonalet Områdegruppe DSB)
Fællesoverenskomst mellem DSB og OAO (1. april 2013)
Organisationsaftale 1. april 2013 mellem DSB og DJ
Protokollat - Ansættelse - tillæg til Organisationsaftale 1. april 2008 mellem DSB og DJ
Protokollat - Funktionsbeskrivelse - tillæg til Organisationsaftale 1. april 2008 mellem DSB og DJ
Aftale mellem DSB, DSB Vedligehold a/s og DJ, SPO om tillæg for udførelse af arbejde som SR2-arbejdsleder
Aftale mellem DSB, DSB Vedligehold a/s og DJ, SPO om funktionstillæg til holdlederafløsere


Min A-kasse
Min A-kasse

Hovedaftale/Fællesoverenskomster
Hovedaftale 1991
Hovedaftale Tjenestemænd i Staten 1969
Cirkulære om Offentligt Ansattes Organisationer 2007
Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og OAO 1. april 2013
Fællesoverenskomst mellem DSB og OAO (1. april 2013)


Arbejdstid
Arbejdstid for tjenestemænd i staten 27. juni 2008
Natpenge mv. for tjenestemænd i staten (2006)
Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse (2006)
Cirkulære om visse aspekter i f m tilrettelæggelse af arbejdstiden
Cirkulære om opsparing af frihed

Love /cirkulære
Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage - juni 2008
Aftale om løn mv. under suspension mv. og ulovlig udeblivelse  (december 2008)
Arbejdsmiljølov
Barselsvejledning - april 2012
Ferielov
Flyttegodtgørelse, ny aftale om (01.10.2006)
Flyttegodtgørelse - Regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar  (december 2008)
Forvaltningslov
Funktionærlov
Grundloven
Jubilæumsgratiale
Justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2008 (29. juni 2009)
Rammeaftale om nye lønsystemer - 21. janaur2009
Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser m.v.
Senior- og fratrædelsesordninge (aftale - august 2011)
Seniorbonus og seniorsamtaler (Vejledning - december 2008)
Samarbejdsaftale (cirkulære august 2013)
Tillidsrepræsentantsaftalen september 2008
Tjenestefrihed af familiemæssige årsager - juni 2008
Tjenestemandslov

Vejledning om ansættelsesretlige aspekter af den ændrede multimediebeskatning
Ændret ansvar i arbejdsmiljøet

Ferie
Ferieaftalen
Ferielov
Ferievejledning (januar 2006)

Uniforms- og arbejdsbeklædning
Aftale om arbejdsbeklædning for medarbejdere i DSB (12. august 2003)

Bilag gældende fra 1. januar 2007:
Bilag 1: Sikkerhedsklassificeret arbejde
Bilag 2: Værksteder og depoter
Bilag 3: SR-arbejdsleder
Bilag 4: Uniform DSB Salg m.f.
Bilag 5: Bygningsforvaltere, lystrykkere m.f.

Diverse
Ansættelsesforholdet - vilkårene for ansættelsesforholdet
Flyttegodtgørelse, ny aftale om (01.10.2006)
Forenede Gruppeliv
Samarbejdsaftale (cirkulære august 2013)

Tillidsrepræsentantsaftalen september 2008

Mener du der mangler et bestemt emne, en aftale el.lign.
- så send os en mail om dit forslag/ide.

Til toppen
 

Kontakt til Områdegruppeformand Dan B. Kirchhoff: dbki@dsb.dk

Webmaster Kåre Jensen: kaare.jensen@spdsb.org