Dansk Jernbaneforbund
Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Områdegruppen

Områdegruppens medlemmer er ansat alene i DSB og DSB Vedligehold a/s

Hovedparten af medlemmerne er beskæftiget ved, togklargøring vedligehold og service. Der er dog en lang række små og store nicher, hvor vores medlemmer er beskæftiget, og som det vil være for omfattende af komme ind på

Områdegruppen har forhandlings- og aftaleret for så vel tjenestemands - som overenskomstansatte omfattet af organisationsaftalens funktionsbeskrivelser, som  hovedregel for dem med stillingsbetegnelsen Stationsbetjent

Områdegruppen udgør sammen med to andre selvstændige områdegrupper Lokomotiv- og Togpersonalet:

"Dansk Jernbaneforbund Sektion DSB"

Sektionen forhandler primært spørgsmål og sager af fælles art og interesse for medlemmerne, og er een sektion af flere virksomhedsopdelte sektioner i Dansk Jernbaneforbund

Områdegruppens Vedtægter (april 2020)

Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen (april 2015)

Områdeledelsen

Områdegruppebestyrelsens sammensætning

Referater fra bestyrelsesmøder

Områdegruppebestyrelsens næste møde:

25. juni 2020 i Nyborg


Kontakt til Områdegruppeformand Dan B. Kirchhoff: dbki@dsb.dk

Webmaster Kåre Jensen: kaare.jensen@spdsb.org