Dansk Jernbaneforbund
Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Møder 2018

Dansk Jernbaneforbund
Hovedbestyrelsen 

onsdag den 21. februar 2018
torsdag den 19. april 2018
onsdag den 20. juni 2018
tirsdag den 21. august 2018
torsdag den 25. oktober 2018
onsdag den 12. december 2018


Dansk Jernbaneforbund

55. Ordinære kongres afholdes 27. og 28. oktober 2020

Protokol fra møderne forefindes på DJ's hjemmeside
Hb møder i 2017

Områdegruppens repræsentant: Dan B. Kirchhoff (Suppleant: Per Jenner)

Kontakt til Områdegruppeformand Dab B. Kirchhoff: dbki@dsb.dk

Webmaster Kåre Jensen: kaare.jensen@spdsb.org